Klart for byggestart av DNT-hytta Dronningsetra - fare for kjøreskader i utmarka er stor

Utvalg for landbruk, miljø- og utmarksaker (LUM) i Nord-Fron kommune, har nå gitt tillatelse til motorferdsel i utmark inn til tomta ved Strålvatnet i Skåbufjella.

Tomta: Bilde fra tomteområdet til Dronningsenter.   Foto: DNT Gudbrandsdal ved Maria Kampesæter Kleiven.

Nyheter

Men utvalgslederen i LUM måtte bruke sin dobbeltstemme for at tillatelse til motorferdsel skulle bli gitt. Senterpartiets Finn Hellebergshaugen ville ha saken utsett og en befaring før behandling, men tapte mot utvalgslederens dobbeltstemme.