Desse vil bli hjelpepleiar i fast turnus

Berre kvinner på lista over søkjarar til fast turnusjobb ved Sundheim.

Det er fem søkjarar til fast turnusjobb ved Sundheim, heimebasert omsorg.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Fem kvinner men ingen menn har søkt på jobb som hjelpepleiar ved Sundheim i Nord-Fron kommune. Stillinga er i heimebasert omsorg.