Nord-Fron ber kommunens mestvoksende bedrift om å flytte

Firmaet Auto 24 på Vinstra har vokst ut av sitt disponible næringsareal, mener Nord-Fron kommune.

Ved Gudbrandsdalsvegen: De to nabobedriftene og tomtene Byrevegen 2 og 3, henholdsvis Auto 24 og Vinstra Hostel, har samme eier og innehaver. Disputten er omkring den ombygde parkeringsplassen på nersida av Vinstra Hostel på tomta til Byrevegen 3, som er regulert til offentlig parkeringsplass.   Foto: Tor Larsen

Innehaver bør innse at han er i ferd med å vokse ut av sitt næringsareal.

Planutvalgsleder Magnar Bratlien
Nyheter

Dette kom fram som en del av vurderingen da kommunens planutvalg behandlet en disposisjonssøknad fra Auto 24 AS om å få utvidet parkeringsareal.