Må ut med 130.000 kroner til arkeologiske undersøkelser

På grunn av funn av automatisk fredet kulturminne ved Lauvåsen, må hytteutbyggeren spa ut penger til arkeologisk registrering.

Peer Gynt vegen mot Lauvåsen. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Lauvåsen AS vil tilrettelegge for utbygging av fritidseiendommer. I forbindelse med tidligere reguleringsplanarbeid ble det i 2001 gjennomført kulturminneregistrering i deler av planområdet, med påvisning av ett automatisk fredet kulturminne, en kullgrop.