Før i tida

Se de historiske bildene: De første HV-kara var "Gutta på skauen"

Det går en rød tråd fra Milorg og det vi i dag kjenner som Hjemmevernet - HV.
Nyheter

Det ser en enkelt fra sakens hovedbilde med HV-befal i Nord-Fron i 1956. Veldig mange av dem var aktive motstandsfolk og med i Milorg under krigens sluttfase.