Magnus Thorbjørn Lie (1907 - 1965)

Fotografsønnen fra Vinstra som ble marineflyver

Magnus Thorbjørn Lie, sønn av den kjente fotografen Hans H. Lie på Vinstra, var en av de siste norske flyverne som overga seg krigsvåren 1940, og den første som tok tyske flyoffiserer i arrest.

Marineflyver: Magnus Thorbjørn Lie fra Vinstra var utdannet marineflyver. Han ble moblisert i forkant av den tyske invasjonen 9. april 1940, og deltok i krigshandlinger helt fram til konge og regjering forlot landet den 7. juni 1940. Det kan nevnes at sønn av Magnus Thorbjørn Lie, Hans Magnus, også ble jagerflyver. Han var blant annet en av de fire første nordmenn som fløy F16, oberst og skvadronssjef - fra 2003 pensjonist. (Bilde lånt av Per- Jarle Sogn) 

Nyheter

Magnus var en av åtte som ble tatt ut blant 90 søkere til å få flyverutdannelse i 1929. Ett år senere fikk han «Vingen» som bevis på at han var utdannet marineflyger. I 1939 var Magnus også utdannet som sivilingeniør innen elektronikk ved siden av å være marineflyver med løytnants grad.