Midtdøl dømt til fengsel for brudd på straffeloven

Daglig leder/styreleder unnlot å føre regnskap, måtte møte i retten forrige uke.
Nyheter

Midtdølen var siktet for overtredelse av straffeloven § 392, for å ha overtrådt bestemmelser om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, årsregnskap, årsberetning eller regnskapsoppbevaring som er fastsatt i lov eller forskrift i medhold av lov.