Ringebu-saken

Politiet ble varslet om den siktede i september

Politiadvokat Hans Petter Ommedal bekrefter at politiet tidligere har blitt varslet om den siktedes adferd.

Ringebu læringssenter ved Åmillomvegen der kvinnen søkte hjelp.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

- Jeg kan bekrefte at politiet i september mottok en bekymringsmelding om den siktede. Dette har blitt korrekt fulgt opp av politiet i ettertid, påpeker Ommedal overfor Dølen.

Vurderer tilregnelighet

Ommedal er påtaleansvarlig i saken. Han har nå bedt om full juridisk granskning vedrørende siktedes tilregnelighet.

- Jeg har bedt om en slik vurdering, og fått beskjed om at det vil bli oppnevnt to sakkyndige.  I løpet av et par ukers tid vil jeg regne med at denne granskningen og observasjonen  vil være ferdig, sier Ommedal. Det er også søkt om å få plassert siktede under tilpassede fengslingsforhold i påvente av rettsaken.

- Vi har tatt kontakt med Kriminalomsorgen som skal bistå oss med å finne en egnet sted. Dette regner vi med går i orden.


Fornærmede i voldshendelsen i Ringebu overført til Ullevål sykehus

Kriseteamet i Ringebu kommune er koblet inn i saken

 

Kvinne rundt 30 år

Ommedal kan ellers fortelle at offeret for volden var en kvinne rundt 30 år som kom gående på veien i området.

- Hun var et tilfeldig offer. Det er åpenbart. Vi har allerede en ganske god oversikt over hendelsesforløpet, og våre 12 vitner fra området vil gi oss mer detaljer. Siktede hadde øksen på seg da han møtte offeret, men hvor den kom fra, får vi komme tilbake til, sier Ommedal.


Varetektsfengsling med en uke brev og besøksforbud

Det ble anmodet av politiet under fengslingsmøtet av den siktede for voldhendelsen i Ringebu

 

Kommunen samordner

Ringebu kommune har opprettet et kriseteam som er i arbeid, og de samordner sin opptreden.

- Kriseteamet er på saken og følger opp de som er berørt. Vårt apparat følger opp videre der det er nødvendig. Dette er en skikkelig tragisk hendelse, sier rådmann i Ringebu, Per Lervåg.