Sjekk kven som vil bli leiar for pleie- og omsorgstenester på Sundheim

Ein leiar, ein sosionom/siviløkonom, ein sjukepleiar og ein økonomisk rådgjevar i tillegg til to med ukjend bakgrunn knivar om stillinga.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Arkiv

Nyheter

Sundheim bo- og treningssenter har fått seks søknader til stillinga som leiar for pleie- og omsorgstenester. Stillinga var fyrste gong utlyst i juli. Søknadsfristen gjekk ut 13. oktober.