Vinkelfallet kraftverk i Ringebu må gjennom en ny konsesjonsbehandling

Begrunnelsen fra NVE er at det mangler nødvendige virkemidler for å ivareta storørretbestanden i elva Våla i Ringebu.

Vinkelfallet kratverk i Ringebu.  Foto: Arkivbilde

Nyheter

Det er Gudbrandsdalen Sportsfiskeforening, Storørret Norge, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Oppland, Lågens venner og vern Nedre Otta av, som har bedt NVE om å kalle inn Vinkelfallet kraftverk til ny konsesjonsbehandling i medhold av vannressursloven § 66. Kravet har støtte fra Fylkesmannen i Oppland og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det pekes på utfordringer rundt gjentatte driftsstans i kraftverket, omløpsventil med for lav kapasitet, manglende tilførsel av gytegrus og lav minstevannføring.