Gapahuk utsatt for hærverk: - Hva i all verden er vitsen med å drive på slik?

Sorperoa Vel prøver å gjøre det hyggelig i nabolaget, mens andre gjør det utrivelig.

Per Morten Myhren i Sorperoa Vel, ved gapahuken som er blitt tilgriset.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Innmed Høgmolykkja og Knutsmorka i Sorperoa, har nabolagets vel-forening på dugnad lagt til rette for at folk i nabolaget skal kunne hygge seg. I løpet av de siste par åra har de bygde benker med grillplass, og nå nylig sto en gapahuk ferdig. Det eneste som gjensto var noen malingsstrøk.