Får inkassokrav frå kommunen for uhenta søppel

I juli skreiv Dølen om søppelhenting som hadde stoppa opp i Sundstugu, fordi MGR ikkje hadde stor nok plass til å snu etter reglementet. Etter at henting kom i gang att, har bebuarane fått inkassokrav for perioden søppel ikkje vart henta.

Hentetrøbbel: Reidun Solberg stilte opp i Dølen i juli. Da var ikkje søppel henta i vegstubben Sundstugu sidan april/mai.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

I haust var ein delegasjon frå MGR (Midt-Gudbrandsdal renovasjon) på synfaring, og fann ut at det gjekk an å snu nedst i vegen likevel.