Øker gebyrsatsen

Midt-Gudbrandsdal Renovajson ber om mer penger

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) har likviditetsproblemer, det tvinger fram en økning på renovasjonsavgiften i de tre midtdalskommuene.

Roger Skansgård ber om mer penger fra eierkommunene, og vil øke gebyrene fra neste år.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Men det er også verdt å få med seg det at MGR nå ligger på 6. plass på KOSTRA sin liste over de med laveste gebyr i landet.