Ringebu kommune har fått prestisjefull utmerkelse

Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen er stolt og takknemlig for anerkjennelsen.

Illustrasjonsbilde  Foto: Britt Åse Høyesveen

Nyheter

I starten av november mottok Ringebu kommune «Best Practice Certificate» under en internasjonal konferanse i Maastricht. Her samles de mest innovative offentlige instutisjonene i Europa over tre dager.

-Lykkes vi med en innbyggerdrevet stedsutvikling, lykkes også kommunen som helhet, sa en takknemlig og stolt kommunalsjef Britt Åse Høyesveen i sin takketale til juryen.

-Takk for at dere anerkjenner arbeidet til en liten landsby midt i Gudbrandsdalen i Norge, fortsatte hun.

Ringebu deltar i Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris og ble i vår oppfordret til å satse enda høyere med sin søknad.

«Vinteren 2019 arrangeres European Public Sector Award for syvende gang i Maastricht 4.-6. november. Alle offentlige institusjoner har mulighet til å søke med sine innovasjoner, og norske kommuner har tidligere deltatt ... EPSA 2019 er en arena for å sammenligne prosjektene deres med andre tilsvarende internasjonale prosjekter, og til å dele erfaringer med likesinnede. Vi håper dere søker!» lød det i oppfordringen.

Attraktivt sentrum

Det var satsingen på et levende og attraktivt landsbysentrum kommunen ble spesielt oppfordret til å stille med i konkurransen. Ringebu har etter flere års målretta arbeid med landsbyutvikling opparbeidet seg solid kompetanse på dette området, og søknaden sammenfattet arbeidet om dette og resultatene det har gitt.

Det er Birgitte Bay, tidligere prosjektleder for Bolyst og landsbyutvikling, som skrev søknaden i april i år.

Det var nærmere 160 innsendte søknader, og disse ble gjennomgått av eksterne og uavhengige jurymedlemmer. I Maastricht møttes de 13-14. juni for å identifisere «Best Practice Certificate»-mottakerne blant de innsendte søknadene. 40 prosjekter ble valgt ut for å få tildelt denne utmerkelsen. Ringebu ble altså plukket ut som en av disse.