Tvist melllom Vulufjell Fjellstyre og Nasjonalparkstyret

MIljøverndepartementet må inn i en pågående tvist om bygging i Vulufjell.

Vulutjøinn inni Vulufjell.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Saken gjelder påbygg av et naust. Fjellstyret ønsket å bygge på naustet ved Fremre Vulutjøinn, slik at det ble plass til å vinterlagre to robåter. Dette vil ikke Nasjonalparkstyret ha noe av, og ga avslag på byggesøknaden fra fjellstyret. (Se begrunnelse for avslaget nederst i saken)