Midler til støtte av lokale småbedrifter kan bli borte

Sør-Frons ordfører, Ole Muriteigen, ber om avklaring fra Innlandet fylke vedrørende videreføring av kommunale næringsfond.

Det er uavklart om midtdalskommunene får midler fra fylket til å støtte lokalt næringsliv. 

Nyheter

Elleve kommuner i Oppland og seks kommuner i Hedmark har gjennom mange år fått tildelt midler fra fylkestinga til kommunale næringsfond og næringsutviklingsarbeid i små og mellomstore bedrifter. Etter sammenslåing av Oppland og Hedmark fylke, er videreføring av denne ordningen uavklart.


Fra Akershus til Innlandet

Tron Bamrud skal lede sammenslåingen av Hedmark og Oppland og blir første fylkesrådmann for et samlet Innlandet.

 

Viktige småbedrifter

På vegne av de berørte kommuner har ordfører Muriteigen sendt et brev til fylkesordføreren der de samlet ber om at ordningen blir videreført.

- Næringsstrukturen i de aktuelle kommunene handler ofte om små og mellomstore bedrifter – flere med 1-3 tilsette. Dette representerer svært viktige arbeidsplasser, men bedriftene kjem i svært liten grad inn under typiske virkemiddelordninger som Innovasjon Norge. Eneste mulighet for «drahjølp» frå det offentlige blir da kommunale næringsfond, er noe av det Muiteigen påpeker i sitt brev.


Det nye fylket skal hete Innlandet fylke

Oppland og Hedmark slås sammen og får nytt navn.

 

Mange hundre tusen

Opplandskommunene har de siste åra vært tildelt ei ramme på 4 millioner kroner, og Hedmarkskommunene ei ramme på 1,8 millioner kroner. I 2019 ble kommunen Ringebu og Sør-Fron hver tildelt 448 tusen kroner, mens Nord-Fron fikk 134 tusen kroner.

Om det blir videreført eller ei i 2020, blir avgjort under den kommende budsjettbehandlingen til fylkeskommunen.