Grønn box UB snusar på panteordning for framtida

Ungdomsbedrifta Vinstra vidaregåande fekk snusprodusenten med på laget. Nå set dei opp returpunkt for tomme snusboksar fleire stader i Gudbrandsdalen.

Snusretur Her kan du levere tomme snusboksar, og samstundes gje ei krone per boks til eitt av dei tre gode formåla. Julie Anundskås, Sandra Wæhler og Camilla Vangen ved panteautomaten dei har sett opp på Coop Extra.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Jentene har funne ut at fem tonn snusboksar i året ikkje blir samla inn att. Nå har dei fått ein stor produsent med på laget.