- Nortura driver med gravskjending av Iver Lo

Det sier Fylkesleder av Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Trond Klaape.

Fylkesleder av Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Trond Klaape.  Foto: Privat

Nyheter

Fylkeslederen viser til arbeidet frøningen Iver Lo gjorde ved å få etablert Gudbrandsdal Slakteri på Otta i 1953.Det var starten på samvirket blant døla-bønder og modell for samvirkebygging i resten av landet.