Nye skatteregler innføres i 2020

Fjerning av 350-kronersgrensen, redusert eiendomsskatt og avvikling av NRK-lisensen er blant de nye skattereglene som trer i kraft i starten av 2020.

Fra nyttår endres en del avgifter. 

Nyheter

Regjeringen innfører som vanlig en rekke nye skatteregler, avgiftsendringer og andre økonomiske endringer over nyttår. Dette er noen av endringene som etter planen skal tre i kraft mellom 1. januar og 31. mars.


Kort om statsbudsjettet for 2019

Alle særavgiftene, som alkohol, snus og tobakk, er i budsjettet oppjustert med 1,9 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst.

 

NRK-lisensen fjernes

NRK skal finansieres over skatteseddelen. Dermed vil det ikke lenger sendes ut en faktura på kringkastingsavgiften.

De nye skattesatsene skal differensieres, for å sikre at de som har dårligst råd skal betale minst for tjenestene. Samtidig må nå alle norske borgere begynne å betale for finansieringen av NRK, også de som ikke har TV.


Øker gebyrsatsen

Midt-Gudbrandsdal Renovajson ber om mer penger

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) har likviditetsproblemer, det tvinger fram en økning på renovasjonsavgiften i de tre midtdalskommuene.

 

Lavere maksimal eiendomsskatt

Kommunene har tidligere kunnet skattlegge bolig- og fritidseiendom med opptil 7 promille. Den grensen senkes nå til 5 promille.

Kommuner som slås sammen 1. januar, og som har ulikt nivå på eiendomsskatten, kan også øke eiendomsskatten med 1 promille i året på bolig- og fritidseiendom, og 2 promille i året på næringseiendom. Dette blir lov i en overgangsperiode på tre år.

Kommunene kan også sette ned eiendomsskatten, for at skattenivået i kommunen skal bli likt.


Muriteigen er begeistra: - Verkar som om nokon har tenkt på distrikta

Ordføraren meiner distriktsvri på bilavgifter i rapport frå TØI er interessant.

 

350-kronersgrensen fjernes

Tidligere har man fått fritak fra å betale avgifter som toll og merverdiavgift når man handlet varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner. Det fritaket fjernes.

Målet er å gi norske butikker bedre konkurranseevne mot internasjonale nettbutikker, ifølge regjeringen.


Rekordhøye strømpriser for husholdninger - økt med 41 prosent

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 48,6 øre/kWh i 2018.

 

Avgiftsunntak for gaver til veldedige

Det skal innføres fritak for flere avgifter, blant annet sukkeravgiften, for produkter som gis bort fra produsent eller importør til veldige organisasjoner. Leverandøren trenger ikke å betale sukkeravgift, emballasjeavgift eller avgiften for alkoholfrie drikkevarer.


Lokalt kraftselskap med norges rimeligste nettleie

Om strømprisene er rekordhøye, så har Gudbrandsdal Energi landets billigste nettleie.

 

Fjerner skatt på underholdsbidrag

Underholdsbidrag til en tidligere ektefelle slutter nå å være skattepliktig. Tidligere har både lovpålagte og private avtaler om at en person skal betale penger til for eksempel en tidligere ektefelle vært skattepliktig, og gitt rett til fradrag på skatten.