Arbeidstilsynet har fått svar etter tilsyn: Circle K rapporterer om tre typiske kontraktsfeil

Cirkle K i Lomoen på Vinstra fekk i slutten av november varsel om postalt tilsyn, med krav om opplysningar om arbeidskontraktar, timelister og arbeidsplaner. I svaret vedgår arbeidsgjevaren fleire typiske feil.
Nyheter

Dølen skreiv i starten av november i fjor om varslar frå tilsette som i følge kontrakta hadde ein stillingsprosent som tilsvara i underkant av eitt minutt i månaden.