Nyttårshilsen fra Dølen: - Alle sammen er vi på en eller annen måte litt annerledes. La oss verdsette det

Nesten hver dag kommer Dølens ansatte inn døra etter å ha vært ute på oppdrag, litt mer blide, oppglødde, entusiastiske og glade enn før de gikk ut

Godt nytt år fra oss i Dølen: F.v.: Markedskonsulent Karoline Kamp, journalist Guro Vollen, journalist Sigrid Gausen, journalist Ane Vaet, journalist og redaksjonsekretær Tor Larsen, redaktør og daglig leder Tone Sidsel Sanden og videojournalist på prosjekt, Arafat Malik. 

Nyheter

Møte med menneskene gjør inntrykk. Vi kjenner lokalmiljøet og folket som bor her, likevel lar vi oss stadig overraske og imponere. Hver enkelt er unik, mange har egenskaper som før var helt ukjente. Alle har en historie, og disse gjør noe med oss. Vi diskuterer det ofte i redaksjonen; det bor så mye bra i folk, mange innehar styrker vi aldri hadde visst om, hadde vi ikke spurt.

Som lokalavis er vi opptatt av å formidle disse historiene til dere lesere. Vi vil vise fram menneskene som bor her og hva de bærer med seg av godt og vondt. Vi ønsker å løfte dem som er minst synlige, de menneskene som kanskje ikke roper høyest. Vårt mål er å bidra til at vi skal se hverandre, gjerne med litt nye øyne. Kanskje noen kan oppleve å bli sett for første gang. Kan vi bidra til et åpnere, rausere og mer inkluderende samfunn, har vi klart å oppnå ett av våre største ønsker.

Vi vet at dere lesere er opptatt av historiene som omhandler livet. En av de mest leste og sette sakene våre i 2019, var filmen og historien om 20 år gamle Lars Krokgjelet, som i høst hadde sona ferdig fengselsstraff for ei utforkjøring med bil, og som åpent fortalte om sine problem og utfordringer i ungdomstida. På Loftet dansestudio har Lars funnet sitt fristed, der kan han skinne, som den gode danseren han er. Han har tatt grep om livet, han gjør så godt han kan. Det var sterkt for oss å se alle heiaropene, alle gode kommentarer som Lars fikk etter å ha stått fram i lokalavisa. Vi håper dette motiverer 20-åringen, og at flere nå vil se ham som den ressurssterke ungdommen han er. Sånne ungdommer finnes det så mange av, og vi ønsker å være lokalavisa som gjør ungdommene synlige.

Gjennom året har vi også skrevet om tap, om savn, om sorgen over å miste noen, og vi blir stadig minna om hvor skjørt livet er. Kanskje rakk vi aldri si de gode orda vi tenkte på til den som gikk bort. Vær raus med rosen, la det koste lite å skryte og være gode med hverandre. Gjør det mens vi lever. Slik blir lokalsamfunnet litt bedre å leve i for alle.

Dølen har lagt bak seg et travelt og aktivt avisår. Det skjer mye rundt oss, og med det ansvaret vi har, og ønsker å ta, er det alltid en sak å kaste seg over. Vi skal skrive om det som opptar den enkelte, og det som er viktig i hverdagen til dere som bor her. Vi lever i sterk konkurranse fra mange medium, men vi håper at lokalavisa også i 2020 skal være stedet der du vil finne det som er aktuelt, de gode historiene, eller løsningen på en sak i lokalmiljøet som har provosert deg. Vi vil være viktige, og vi vil være nære og kjære. Vi er helt sentrale for at vi kan opprettholde lokaldemokratiet. Den statusen lokalavisene har fått gjennom regjeringa si mediemelding, viser hvor viktige de er for den norske stat å bevare, også de helt minste avisene. Økninga i pressestøtta er også helt avgjørende for at vi skal kunne utføre samfunnsoppdraget vårt i framtida.

I 2019 starta Dølen med film og levende bilder. Dølen-TV så dagens lys. Med dette håper vi å bli enda mer interessante for dere som abonnenter, og at dette vil heve kvaliteten på leseropplevelsen. Vi har også gjennomført historiens første store graveprosjekt med «Rondablikksoga», og for ei lita lokalavis er dette krevende ressursmessig. Men vi satser på graving, både hverdagsgraving og større prosjekt, fordi vi mener det er viktig å være modig og grundig i journalistsikken. Om ikke vi skriver disse sakene, hvem skal da gjøre det? Vi vil tale den svakes sak, og vi vil jobbe for å hindre urettferdighet og at urett skjer.

Dølen er tett på dere som bor i Midtdalen. Vi vet at livet leves med både opp- og nedturer, Når vi nå går inn i et nytt tiår, er håpet at alle skal føle seg sett for den de er. Alle sammen er vi på en eller annen måte litt annerledes. La oss verdsette det, og se på som en styrke. Vi i Dølen ønsker å takke alle dem som i løpet av året 2019 vågde å stå fram med sin historie. Det å høre om andres liv, erfaringer og opplevelser, gjør oss til bedre mennesker. Vår oppfordring inn i et nytt år er: Se hverandre mens vi lever.

Godt nytt år fra alle oss i Dølen!