Fylket mangler penger - byggingen av Vinstra park kan bli utsatt

Fylkeskommunen har ikke midler til å bygge elvekulvert og ny bussterminal i Lomoen på Vinstra. Det kan påvirke byggestart av området «Vinstra Park»

Uavklart: Skoleelevene ved den videregående skolen på Vinstra har midlertidig bussholdeplass på grusbanen ved skolen - inne på området «Vinstra Park». Det er uavklart når ny busstopp blir bygd. Fylket har ikke penger før i 2022, påpeker de i et brev til Nord-Fron kommune. 

Det antas likevel at ny bussløsing kan avventes til 2021 hvis nødvendig.

Nord-Fron kommune ved kommunedirektør og leder for areal og næring i et brev til Oppland fylkekommune
Nyheter

Den nye bussterminalen på fylkeskommunal grunn langs Vinstragata, er også planlagt som ny busstopp for elevene ved Vinstra Vidaregåande skule. Skoleelevene har nå midlertidig ordning med busstopp på grusplassen nedenfor skolen i området kalt «Vinstra Park» - tidligere «Campus Vinstra».