Navn på lokale ulvejegere offentliggjøres: - Vi ønsker anonymitet av sikkerhetshensyn

Det er forbudt å offentliggjøre navn på elgjegere, men nå fritt fram for å navngi ulvejegere.

Leder av fellingslaget i Fron, Geir Groven (til høyre), frykter for sikkerheten til lokale ulvejegere om navn på jegerne frigis. Til venstre står Hans Bilben i fellingslaget.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Etter at Miljødirektoratet ble gitt fullmakt til å offentliggjøre navn på jegere som driver kvote- og lisensjakt på ulv, er det nå fullt oppstyr mellom jegerstanden og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Det store paradokset er at det er forbudt å navngi jegere som jakter storvilt som villrein og elg, men nå altså fritt fram for å navngi jeger som bedriver den betente ulvejakta.