Ringebu skal legge framtidsplaner for et levende sentrum; ansetter landsbyutvikler

Ringebu vil ha med innbyggerne sine på laget når de skal legge opp framtidsplanene for et levende sentrum.

Illustrasjonsbilde av Ringebu sentrum.  Foto: Tor Larsen/arkiv

Nyheter

Med en litt annen innfallsvinkel på planarbeid søker nå Ringebu kommune en landsbyutvikler som kan få fram engasjementet i lokalbefolkningen.