Slik beskriv folk rundt om i landet dei som bur i Innlandet: - Vanlege, normale og trauste

I ei undersøking kjem det fram at få klarer å plassere eksakt kor det nye fylket Innlandet ligg.

Nye fylket: Fylkesordførar Hagen er glad for at omdømeundersøkinga viser at haldninga til fylket er positiv.   Foto: Marit T. Strande/Innlandet fylkeskommune

Nyheter

Det er Innlandet fylkeskommune, ved Markedsinfo AS, som står bak undersøkinga. 1001 intervju med privatpersonar er gjennomført. Undersøkinga er nasjonal, men innbyggarar i Innlandet er ikkje med i undersøkinga.