Entreprenør i konflikt med kommunen - nekter å betale dagmulkter: - Det er trakassering og motarbeidelse

Kommunen mener Ahsco har gjort en for dårlig jobb med rehabiliteringen av VA-anlegget i Kvam sentrum

AHSCO: I oktober ble Ahsco hyret inn for å grave opp igjen rivningsavfall på TIP-tomta ved videregående skole på Vinstra. De var engasjert av Oppland Fylkeskommune. (arkivfoto)  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Ahsco Entrepenører AS ble i 2017 hyret inn av Nord-Fron kommune for å rehabilitere vann og avløpsanlegget i Kvam sentrum. Dette innebar å trekke inn nye rør i gamle, samt reparering av kumlokk.