Innlandet får Norges største enhet innenfor kriminalomsorgen

Første januar i år ble Kriminalomsorgen Innlandet etablert. Det blir Norges største enhet, og vil dekke et areal på 52.500 kvadratkilometer.

Stig Storvik (t.v.) overrakte et grafisk trykk med navn "I am important, I make a differene" til ny enhetsleder i Kriminalomsorgen Innlandet Jan Korsvold (t.h.) .   Foto: Kriminalomsorgen.

Nyheter

I fengselet på Ilseng markerte de fredag 10. januar at Kriminalomsorgen Innlandet nå er etablert.