Med klokkertro på Kirketeigen: - Det er nå eller aldri

Mange engasjerte seg når Kirketeigen sto i fare for å bli solgt. Nå vil lokale krefter blåse nytt liv i den tradisjonsrike leirplassen.

Kjartan Ruset, Kristian Ekre og Hildegunn Maria Ruset har stor tro på å videreføre drifta på Kirketeigen. De har satt seg et mål om å klare grønne tall innen tre år.   Foto: Ane Vaet

Nyheter

For et år siden vedtok Normisjon, som eier Kirketeigen på Kvam, at stedet skulle selges. Men engasjementet lokalt fikk utsatt vedtaket, og nå gjenstår jobben med å få Nye Kirketeigen til å stå på egne ben.