Administrasjonen brukte feil regelverk - ordføreren måtte rette opp

Kommuneadministrasjonen i Nord-Fron mente kommunen ikke oppfylte kravene til å bli nasjonalparkkommune. Men ordføreren var av en annen oppfatning.

Utsiktspunkt Krøkla på Sødorpfjellet i Nord-Fron - innover mot Rondane nasjonalpark.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Nord-Fron kommune ble i juni 2019 invitert til å søke om status som en av landets nasjonalparkkommuner. Saken er nå utredet av kommuneadministrasjonen i Nord-Fron, der kommunedirektør Arne Sandbu konkluderer med at Nord-Fron ikke oppfyller kriteriene til å inneha denne status, og dermed kan de ikke søke.