Vil bygge 18 meter høy mast på Sødorpfjellet

Telenor skal gjøre mobilforholdene bedre i fjell og dal. Det medfører bygging i høyden og 1016 m.o.h på Sødorpfjellet.

Slik er masta på 18 meter som skal opp ved Høgknappen konstruert. På bakken skal det bygges et styringshus. 

Nyheter

Det er selskapet Eltel Network AS som skal bygge ut på vegne av Telenor. De har søkt Nord-Fron kommune om dispensasjon til å bygge den 18 meter høye masta med antenne på toppen.