Innlandet Ap advarer mot omkamp

Krever at nytt Mjøssykehus må ligge ved Mjøsbrua

Innlandet Arbeiderparti mener at et nytt Mjøssykehus må ligge nærmest mulig Mjøsbrua.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken som sammen med nestleder i Innlandet Ap Rune Støstad og Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, markerte sitt synspunkt under et pressetreff ved Mjøsbrua fredag.  Foto: Privat

Nyheter

-Vi opplever fortsatt at enkelte politiske røster ønsker å legge hovedsykehuset til Hamar. Slike diskusjoner bidrar til usikkerhet og i verste fall kan det velte hele sjukehusprosjektet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.


Arne ble frastjålet lommebok og verdisaker han leverte da han ble innlagt. Sjukehuset: - En svikt i rutinene

Arne Haugseth deponerte lommeboka etter regelverket da han ble hasteinnlagt på Lillehammer sjukehus. Nå er lommeboka borte.


Viser til fersk rapport

Bakgrunnen for utspillet fra Innlandet Arbeiderparti er de siste dagers utvikling i sykehussaken. De viser til rapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold Sykehuset Innlandet HF». I rapporten står det ingenting om plassering av Mjøssykehuset. Innlandet Ap, ser det som bekymringsfullt, fordi den politiske enigheten i Innlandet er basert på at Mjøssjukehuset skal plasseres ved Mjøsbrua.

- Det er helt avgjørende at Helse Sør-Øst fastholder at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua. Derfor er vi svært kritiske til at det ikke er understreket i rapporten som nå er lagt fram, sier Stortingsrepresentant Tore Hagebakken.


Trond Teigen vart sendt heim frå Fronsvakta med pustevanskar, og havnar på sjukehus med lungekollaps ti dagar seinare.

Ribbeinsbrota hadde ført til rift i lungeposen og blødning. Teigen meiner det burde vore oppdaga før, men kommuneoverlegen meinte legevakta ikkje fann indikasjonar på blødning.


Forutsetning for enighet

Helse Sør-Øst starter nå arbeidet med lokalisering av framtidige sykehus i Innlandet. Planen er at styret skal vedta endelig lokalisering i juni. Innlandet Arbeiderparti sender nå en kraftig advarsel til ledelse og styret i helseforetaket.

-Dersom Helse Sør-Øst ikke holder fast ved at Mjøssykehuset skal plasseres ved Mjøsbrua, har ikke prosjektet lenger politisk støtte. Forutsetningen for den brede enigheten i Innlandet er at sykehuset plasseres ved Mjøsbrua. Brytes den forutsetningen, vil også det politiske fundamentet bli borte, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen som sammen med Hagebakken og Nestleder i Innlandet Ap, Rune Støstad, markerte sitt synspunkt under et pressetreff ved Mjøsbrua fredag..


Tillitsvalgt i sjukepleierforbundet ved Granheim: – Det blir fatalt for pasientane

Psykiatrisk sjukepleiar og tillitsvald ved Granheim, Annette Sørsveen, om konsekvensen for pasientane om lungesjukehuset vert nedlagt: – Fatalt.


Milliardsatsing i Innlandet

De tre Arbeiderpartipolitikerne er tydelige på at de støtter opp om Mjøssykehuset som et komplett og moderne sjukehus. Dagens påpeker at dagens sjukehusstruktur ikke er bærekraftig, hverken økonomisk eller faglig.

-Vi har tidenes mulighet til å få denne milliardsatsingen i Innlandet. Dette blir et av landets største og mest moderne sykehus. Det er viktig for våre innbyggere og det er viktig for samfunnsutviklinga i Innlandet. Men en slik satsing er ikke mulig å gjennomføre uten bred politisk oppslutning. Derfor er det så viktig at alle politiske partier nå slutter opp om at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, sier nestleder og ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad.