Prosjekterer 23 hyttetomter ved Peer Gynt Seterveg

Det er grunneier Sødorp Sameie som nå annonserer oppstart av detaljreguleringsplan for Midstulen hytteområde på Sødorpfjellet – som en privat reguleringsplan. Frist for å komme med merknader og innspill til planen, er satt til 8. mars.

Hyttefelt: Det nye hyttefeltet ligger her rett på øversida av Peer Gynt seterveg på Sødorpfjellet.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Opprinnelig var det snakk om etableringen av 30 hyttetomter, men etter en konsekvensutredning, er antall tomter redusert til 23. Hver tomt vil være i en størrelsesorden på rundt ett mål, og den eneste innkjøringen til hyttefeltet vil bli i fra Peer Gynt seterveg. Planområdet er også utvidet mot vest for å kunne legge til rette for felles avløpshåndtering.