Kunstprosjektet ved pilegrimsvegen tek form

Kunstprosjektet langs pilegrimsvegen over Høgkleiva i Ringebu skal på plass i løpet av våren. Kunstnaren melder at han er i rute.

Hovud: Ånond Versto under arbeid med Hovudet, som er eitt av tre element i kunstverket som skal opp på Høgkleiva i Ringebu.   Foto: privat

Nyheter

Tre skulpturar skal få plass på toppen av Høgkleiva, ein plass med mykje historie, som også kunstnaren spelar på i verket "Hovudet, klokkeporten og pilegrimsfalken".