Tinde Utvikling kjøper 630 mål på Kvamsfjellet: -Jeg tar opp kampen, sier beiterettshaver.

Beiterettshaver på Kvamsfjellet, Odd Arne Myromslien er bekymret for konsekvensene av kjøpet.

Odd Arne Myromslien står på Kvamsfjellet og ser ut over beiteområdene. 

Nyheter

Da Myromslien ble kjent med at eiendomsselskapet Tinde Utvikling hadde fått kjøpt rundt 630 mål på Kvamsfjellet for 9,3 millioner kroner av Sparebank1 Gudbrandsdal, bestemte han seg for å ta opp kampen på vegne av seg selv og andre beitrettshavere på Kvamsfjellet.