Gudbrandsdølar markerte seg i Oslo forrige helg

Sjå bildedryss frå arrangementet "Utflytt døl".
Nyheter

1. februar arrangerte stiftinga G-Kultur kulturarrangementet i Teatersalen i Nynorskens hus i Oslo. Arrangementet vart stelt i stand for å markere at det var 100 år sidan Gudbrandsdalslaget i Oslo vart til. På arrangementet vart også skriftsamlinga Unge røyster 2020 lansert, der vinstraværen Hanna Nordlien Berg var ein av bidragsytarane.