Flomsikringsarbeidet i Frya stopper opp: Fylkesmannen krever konsesjon og redusert uttak

-Det er frustrerende å oppleve hvordan denne saken behandles, sier ordførerne Ole Muriteigen og Arne Fossmo.

Elvemunningen av Frya der løsmassene hoper seg opp.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Saken er den at det er søkt om å ta ut 75 tusen kubikk med løsmasse i utløpet av Frya elv. Opphoping av løsmasse har ført til at munningen av elva er blitt for trang, og ved flom truer vannet næringsareal på begge sider av Fryaelva.