Kommunen forskutterer med 14,2 millioner kroner for å sikre framdrift

Nord-Fron kommune må forskuttere utgiftene til Fylkeskommunen for å sikre framdriften i utviklingen av Vinstra park i Lomoen.

En tidligere skisse av Vinstra park i Lomoen. Nå kommer det en ny en.  Foto: RAM/Ramböll

Nyheter

Dølen skrev tidligere i år at utviklingen av Vinstra Park kunne bli utsatt fordi Innlandet Fylkeskommune manglet midler til flomsikring av Givra og bygging av ny bussholdeplass ved den videregående skolen i Lomoen på Vinstra. Fylkeskommunen antydet at investeringsmidler tidligst ville være ferdige i 2022.