Kommunen ønsker å opprette et utvalg for å få flere flyktninger ut i arbeid: –Det er vanskelig å bare sitte hjemme og tenke

Kommunen er bekymret for at mange flyktninger står uten jobb. Nå ønsker de å redusere sosialstøtten til flyktninger ved å sette integrering høyere på dagsorden.

Vil ikke være borte: Issam Abdullah Kadi kommer fra Syria og har fått fast jobb hos Annis Pølsemakeri. Han er utrolig glad i jobben sin og kollegaene sine. –Når jeg blir syk vil jeg nesten ikke være hjemme, fordi jeg trives så godt på jobben. Foto: Sigrid Gausen 

Nyheter

Issam Abdullah Kadi kom fra Syria i 2015. I dag har han fast jobb ved Annis Pølsemakeri og gir ros til arbeidsplassen for alt han har lært.