Nord-Fron oppretter midlertidig klinikk for å teste personer for koronavirus

Testingen skal foregå i kveld for de som er mistenkt smittet. 160 personer sitter nå i koronakarantene i Midtdalen.

Kommuneoverlege Anders Brabrand krysser fingrene for at det ikke blir flere smittetilfeller av korona i Midtdalen.   Foto: Sigrid Gausen

Nyheter

Det er ikke meldt om noen flere smittetilfeller i Midtdalen, og kommuneoverlege Anders Brabrand krysser nå fingrene for at det heller ikke blir flere.

- Det er nok litt naivt, men vi er veldig fornøyde med at det ikke har vært flere smittetilfeller på tre dager. Samtidig kan det stadig komme inn positive tester, så vi må være på tåhev, sier han.

Svaret på smitteprøven kommer på ettermiddagene mellom 14 og 17, dagene etter testen.

Tester folk i biler

Helsevesenet i kommunen har nå opprettet en egen "klinikk", hvor kurset helsepersonell skal teste personer som mistenkes å ha koronaviruset. Fastlegene bestemmer hvem som kan og skal testes, klinikken er ikke for allmennheten. Grunnen til dette er fordi de må være forsiktige med å ikke bruke opp testutstyr.

- Det er ikke per nå mangel på utstyr, men vi ser at det på verdensbasis er mangel på noen av de komponentene som trengs for å teste. Vi kan derfor ikke drive med villtesting, forklarer kommuneoverlegen.

Brabrand forteller at det er mange som ønsker å få testet seg for å forsikre seg, men han sier at de ikke kan tillate å teste folk om det ikke er noe reelt behov for det. Han forsikrer at de foreløpig har nok utstyr ut i fra behovet.

- Vi arrangerer testing hvor folk blir testet ute i bilene sine. Det er ikke leger som tar disse testene, for å skåne dem mot å bli syke. Blir legene syke, er det krise for oss, sier han.

Utsetter innskriving av elever

På grunn av koronasmitten i Nord-Fron, og den løpende oppfordringen om å unngå sosiale sammenkomster, velger nå kommunen å utsette innskrivingen av neste års 1. klassinger. Hver skole vil sende ut melding til de foresatte med informasjon, og ny dato vil bli annonsert senere, skriver kommunen på sine nettsider.

Andre aktiviteter som arrangeres av kommunen, som ikke er nødvendig å gjennomføre blir også avlyst de neste to ukene. På Nord-Fron kommunes nettsider skriver de at kino, ungdomsklubb og andre tilstelninger som samler mye folk ikke vil bli gjennomført.

Det er nå totalt 160 i karanatene i hele Midtdalen, og det er så langt påvist 4 tilfeller av smitte.

- Vi må hele tiden tiden gjøre det vi mener er nødvendig for å hindre ytterligere smitte. De aller fleste vil kunne takle en smitte, men vi gjør dette for å unngå at flere enn nødvendig blir smitta, spesielt eldre og sjuke folk. Folk skal ikke være engstelige. Men når så mange nå er smitta eller satt i karantene, ønsker vi å være føre var. Derfor håper vi at folk følger disse rådene og unngår miljø hvor mange personer er samlet, sier kommuneoverlege Anders Brabrand.

Barneskoler, barnehager og ungdomsskole går som normalt

Vinstra videregåande skule ble fra mandag 9. mars stengt i to uker, grunnen er at et stort antall elever er satt i karantene. Ellers går drift av barnehager, barneskoler og ungdomsskule som normalt, men kommuneoverlegen sier at de vurderer situasjonen fortløpende.

Det er også innført begrensa besøksadgang hos sykehjemmene i Midtdalen. På Sundheim bo- og treningssenter må pårørende kontakte institusjonen på forhånd om de vil på besøk.