Kirkekontorene stenger for besøkende

Fra i dag, mandag morgen, er kirkekontoret i Nord-Fron og de to andre midtdalskommunene, stengt for besøkende.

Fungerende kirkeverge, Grete Bakken, vil fra mandag 17. mars måtte stenge døra ved kirkekontoret for besøkende. - Du når oss via mail og telefon, informerer hun.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Men det medfører ikke at det blir umulig å komme i kontakt med kirkekontoret og prest.

- Vi blir som vanlig å treffe på telefon og mail, sier fungerende kirkeverge i Nord-Fron, Grete Bakken. Og dette gjelder også kirkekontoret i Sør-Fron og på Ringebu, får Dølen opplyst.


Ingen nye positive tester er registrert i Midtdalen

Det opplyser kommuneoverlegene til Dølen.


Soknebud gjennomføres uansett

Sogneprest Jens Petter Ous i Nord-Fron, ønsker å tilføye at soknebud, det vi si; nattverd for døende, vil bli gjennomført

- Dette er noe alle har krav på, og det vil bli gjennomført. Men dette kan jo i verste tilfelle være folk som dør av Corona-smitte, så alle såkalte "Soknebud", vil ble gjennomført under alle omstendigheter i samråd med kommunelege og helsepersonell, påpeker Ous.


To veker har gått i eitt: - Håpar vi greier å flate ut kurva framover

Laurdag var det stilt omkring helsesenteret på Fåvang, men kommunelege Per Ove Hagestuen er på jobb. Som han har vore frå morgon til kveld dei siste to vekene.


Svarer mail og telefoner

Grunnen til at kirkekontoret lukker dørene for besøkende, er etter råd fra biskop og kommunelege.

- Vi følger de råd og anmodninger vi får i fra vårt bispedømme samt vår kommunelege og det statlige helsevesen. Hvor lenge vi vil holde stengt, er umulig å kunne si nøyaktig, sier Bakken, som påpeker at ansatte ved kirkekontoret vil være til stede i vanlig kontortid for å kunne ta telefoner og svare på mail.


Bekymringstelefon åpen hele uka

I en periode framover vil Pensjonistforbundets Bekymringstelefon være åpen syv dager i uken kl. 08.00-20.00.


Begrenset kirkebesøk

Når det gjelder de kirkelige handlinger er alt av gudstjenester både i kirker og ved aldershjem avlyst til og med Palmesøndag 5. april. Men dåp, begravelser og bryllup gjennomføres med innskrenkende restriksjoner.

- Dåp og bryllup kan gjennomføres med tilstedeværelse av inntil 15 personer. Ved begravelser er antallet satt til 50. Disse begrensningene kan bli utvida i tid, forteller kirkeverge Bakken.