Slik jobber de på Sykehuset Innlandet: -Analysene pågår for fullt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet har bare denne uka analysert om lag 3.000 koronaprøver.

Kjetil Fosnes og Lise Mette Mosand ved laboratoriet på Lillehammer.  Foto: Sykehuset Innlandet

Nyheter

For ti dager siden startet laboratoriet på Lillehammer opp med egen diagnostikk for SARS-CoV-2, som er det offisielle navnet på det nye koronaviruset som nå herjer over store deler av verden. Før det måtte alle prøver sendes til Folkehelseinstituttet eller Oslo universitetssykehus. –Det har vært et stort løft å få i gang analysene lokalt, sier divisjonsdirektør for Medisinsk service i Sykehuset Innlandet, Randi Lilleengen Beitdokken.

Tidkrevende

Avdelingen på Lillehammer etablerte testen av koronavirus etter råd fra Folkehelseinstituttet, på grunn av stort behov og økende pågang. Hit kommer prøvene i et omfattende system av budruter fra alle deler av Innlandet, både fra fastlegekontorer, kommunehelsetjenesten og sykehusene. Avdelingen på Lillehammer har det eneste mikrobiologiske laboratoriet mellom Oslo og Trondheim.

– Ved hjelp av fantastisk innsats fra kyndige og engasjerte ansatte klarte vi å få testen opp å gå i rekordfart. Det kreves høy ekspertise fra bioingeniører, molekylærbiologer og leger å tilpasse testen til våre instrumenter, og teste den mot etablerte standarder, for å sikre god kvalitet i påvisning av aktuelt virus, forteller Beitdokken.

Toril Stogjelten jobber ved laboratoriet på Lillehammer.  Foto: Sykehuset Innlandet

Stor pågang

Da testen ble etablert forrige uke ble det analysert om lag 50 prøver daglig, mens det nå ligger på mellom 500-600 hundre prøver for dagen. Det er maksimum kapasitet per nå. – I løpet av den siste uka er det analysert over 3.000 prøver, sier Beitdokken. Dette krever enorm logistikk, fra prøvemottak, analysering og til svar gis ut.

Den største utfordringen for laboratoriet nå er tilgangen til materiell.

– Tilgang på reagenser er en utfordring nasjonalt, og vi har vært nødt til å hente inn utstyr fra ulike leverandører. Det krever mer innkjøring og kompetanse, forteller hun. Det er også krevende å skaffe til veie nok utstyr til prøvetaking, altså bomullspinnene og prøveglass som brukes til å gjennomføre testing på pasientene da det er internasjonalt mangel på slike, sier Beitdokken.

Her er noen av prøvene for koronaviruset som sykehuset behandler. 

Hun forteller at Sykehuset Innlandet forsyner alle prøvetakingsstedene i Innlandet, både legekontorer, sykehjem, teststasjoner og sykehus, med slikt utstyr. Slik situasjonen er nå må de prioritere hardt.

- Denne prioriteringen gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, forklarer Beitdokken.

Når laboratoriet på Lillehammer har analysert prøver vurderes resultatene av mikrobiolog og positive prøvesvar gis direkte til rekvirenten og kommuneoverlegen.

– Ved å gi rask tilbakemelding på telefon kan de gjennomføre smitteoppsporing raskest mulig. Øvrige svar sendes ut elektronisk. Med den store prøvemengden som kommer inn ser vi dessverre at svartidene øker. Vi skulle ønske vi kunne teste enda flere for å bidra til å bekjempe pandemien og gjør tiltak for å øke kapasiteten i tida framover, men dette vil ta noe tid, sier Randi Beitdokken.

Jobber overtid

Arbeidspresset i avdelingen er naturligvis stort i forbindelse med den pågående situasjonen med koronavirus.

– Også i en normalsituasjon er dette en avdeling med høy aktivitet, og enheten er bemannet for normal drift. Ved oppstarten av testing for koronavirus hadde vi åtte personer som var opplært i disse metodene, mens vi nå fortløpende har opplæring på flere, forteller Beitdokken.

Sveinung Longva Vatnehol ved laboratoriet på Lillehamme. 

Ansatte som til vanlig jobber kun på dagtid hverdager, jobber nå også både kvelder og helger.

– Mange jobber lange dager og til tider til langt på natt, for å ta unna for den økende mengden prøver. Vi får støtte fra flere enheter for å ha nok personell, og vi har også lært opp ansatte fra andre fagområder for å håndtere analysemengden, sier hun, og legger til at de ansatte gjør en fantastisk innsats utover det som kan forventes.