Sykehjemmene har isolert seg selv: -Mange tenker tilbake på krigen

Sundheim, Sørheim og Linåkertunet tillater ikke besøk og forbereder seg på at krisen kan ramme dem.

De ansatte ved Linåkertunet sørger for støtte og omsorg for pasientene.  

Nyheter

Helseinstitusjonene i dalen tar ikke i mot besøk av pårørende. For å skjerme de eldre og syke fra korona-viruset er det bare pårørende til terminale pasienter som får komme inn på sykehjemmene. Nå forbereder institusjonene seg på hva de skal gjøre om de ansatte blir syke eller satt i karantene.