Ingen bemanning på hjelpekorpshyttene til Røde Kors i påsken: - Ønsker ikke å utsette mannskapene for smitterisiko

De 28 hjelpekorpshyttene til Røde Kors vil stå tomme under årets påske. Hjelpekorpsene skal ha hjemmevakt.

Distriktsrådsleder hjelpekorps i Oppland, Rune Magnar Bjørkheim (t.v.) med Tom Henning Nyheim.  Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv

Nyheter

Det er med bakgrunn i møter med prehospitale tjenester ved Sykehuset Innlandet at Rune Magnar Bjørkheim, distriktsråd hjelpekorps i Oppland, har fattet avgjørelsen om å ikke bemanne hyttene i år.