Utsetter ryddeaksjon langs Laugen til utpå høsten

Den planlagte "Ryddeaksjon langsmed Gudbrandsdalslaugen 2020", blir utsett på grunn av korona-situasjonen.

Fra fjorårets ryddeaksjon i Midtalen.   Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Det er organisasjonen "Hold Norge Rent" som har stått som primus motor bak denne landsdekkende ryddeaksjonen de siste åra. Ryddeaksjonen langs veger, stender og elver, har vanligvis foregått i starten av mai-måned som en del av den såkalte "Strandryddeuka".