Gjennomførte uttak av jerv på kjent hilokalitet i Nord-Fron

Det er gjennomført uttak av jervetispe og valper på en kjent hilokalitet i Nord-Fron kommune.

Bilde av en jerv felt for noen år tilbake i de østlige fjellstrøk i Nord-Fron.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Det var Miljødirektoratet som tok beslutningen og som iverksatte skadefelling ved uttak av ynglende tispe med valpekull i Nord-Fron. Statens naturoppsyn (SNO) var ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket.