Sjå kven som vil bli avdelingsleiar ved Rus og psykisk helse i Nord-Fron

Seks har søkt på stillinga, og alle søkjarane er kvinner.

Illustrasjonsbilde.   Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv

Nyheter

Nord-Fron kommune søkjer ny avdelingsleiar ved Rus og psykisk helse, førebyggjande helsetenester.