Sett seg lei på at plasten blåser inn på nydyrkingsfelt:- Søppelplassen må rydde i eget reir

Det sier gardbruker og nabo til Rustmoen Miljøstasjon, Petter Jon Vaet Spjotum.

Bekk: Slik ser det ut i en bekk som renner rett untenfor gjerdet til Rustmoen Miljøstasjon i Ruste. - Ingen vil ha det slik ute i naturen, og jeg vil ikke ha all denne plasten ute på mitt jorde der jeg driver matproduksjon, sier gardbruker og nabo til mljøstasjonen, Petter Jon Vaet Spjotum. 

Nyheter

Han har sett seg lei på at plast fra søppelfyllinga i Rustmoen blåser inn på hans nydyrka-felt som er nærmeste nabo til miljøstasjonen.