18-åringen dømt til 13 års forvaring

Dommen blant de strengeste ilagt en så ung person: - Et fullstendig umotivert drap som var planlagt over lang tid

Eidsivating lagmannsrett skriver i dommen at drapssaken er svært spesiell.

Ankesaken gikk for Eidsivating lagmannsrett på Hamar.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Nyheter

Den 18 år gammel mannen er i lagmannsretten dømt til 13 års forvaring med ei minstetid på åtte år for knivdrap på ei 16 år gammel jente, også hun fra Vinstra.

Dommen ble avsagt i Eidsivating lagmannsrett før helga. Den er likelydende med tingrettens dom fra juni 2019.

Den er også i tråd med aktor Jo Christian Jordet sin påstand. Forsvarer for 18-åringen, Gunhild Bergan, la i lagmannsretten ned påstand om tvungen psykisk helsevern.


Aktor ønsker forvaringsdom for tiltalte: - Drapshandlingen framstår som fullstendig uprovosert

Drapshandlingen var planlagt, og tiltalte var tilregnelig på tidspunktet.Forsvarer mener det er tvil om at tiltalte var tilregnelig: Viser til bevis som tyder på psykose

Forsvarer for 18-åringen som er tiltalt for drap på Vinstra, mener det er klare moment som tyder på at tiltalte var psykotisk på gjerningstidspunktet.Mor sitt sterke vitnemål om dottera: - Ho var ei fantastisk jente. Blid, sprudlande og inkluderande

Mor til den drepte jenta hadde ei kjensleladd forklaring for retten i dag, og seier at familien ikkje berre har mista Iris, men at dei også har mista livet dei hadde saman.


Ikke noe som tyder på psykose

18-åringen er dømt for å ha drept 16-åringen med 20 knivstikk 31. oktober i 2018, og for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning.

Lagmannsretten skriver i dommen at det er mange detaljer i drapshandlingen som er vanskelige å forstå. Saken vurderes som spesiell, og det finnes svært beskjeden relevant rettspraksis.

– Selv om det er vanskelig å forstå både hvorfor tiltalte drepte Iris, og hvorfor drapet i detaljer ble gjennomført som beskrevet, er det lagmannsrettens vurdering at det heller ikke er noe i de tidsnære bevis som viser at han var psykotisk, konkluderer retten etter omfattende drøfting av de psykiatriske undersøkelsene av tiltalte.

Lagmannsretten viser til, i tillegg til de sakkyndiges vurdering, at verken skole eller arbeidsplassen tiltalte var utplassert på rett i forkant av drapet, forteller om noe særskilt med tiltaltes oppførsel, som kan tyde på psykose.


Far til tiltalte i retten i dag: - Dette skulle aldri, aldri ha skjedd

Foreldra til den tiltala 18-åringen forklarte seg torsdag om oppveksten til sonen. Faren seier han i ettertid burde ha skjønt meir og at han burde ha kravd å få sønnen lagt inn.


Aktor Jo Christian Jordet (f.h.) og familiens bistandsadvokat Nina Hjortdal, i tingretten i juni fjor. Dommen lagmannsretten ble avsagt før helga.  Foto: Berit Roald

Endring på ungdomsskolen

Mobbing har vært et tema under rettssaken, og tiltalte har sjøl forklart at han følte seg utenfor og ble mobba. Lagmannsretten mener ut i fra forklaringer om at tiltalte forandra seg på ungdomsskolen og fra hans egen forklaring, at symptomene hans er mer sammenfallende med depresjon, enn med psykose.

Tiltalte har av de sakkyndige og behandlingsinstitusjonen han oppholder seg på, fått diagnosen Aspergers syndrom, som er en autismespekterlidelse. Også forsvarer Gunhild Bergan mener dette er en riktig diagnose.

Ofte er det i ungdomstida, hvor den sosiale samhandling blir mer krevende, at personer med autismespekterforstyrrelse «faller gjennom», heter det i dommen.


De fire sakkyndige er enige i konklusjonen: Tiltalte var ikke psykotisk og er strafferettslig tilregnelig

Torsdag er de sakkyndige i ankesaken i lagmannsretten i gang med å presentere sine vurderinger av tiltalte.Naboen beskrev en tøff hverdag etter drapet: - Det har vært et sant helvete sida 31. 10

Den 18 år gamle mannen som står tiltalt for drapet på Vinstra høsten 2018, sa i retten mandag at han ikke lenger vet om han erkjenner straffskyld. Naboen holdt også sitt vitnemål på rettssakens første dag.Storesøster fortalte i retten om en bunnløs sorg: - Hun var min beste venninne

En søster i fortsatt stor sorg fortalte fra vitneboksen om lillesøstera som alltid var snill og blid mot alle.


Nektet skyld

Tiltalte har erkjent de faktiske forhold for drapet, men nektet straffskyld, fordi han mener han var psykotisk.

De rettspsykiatrisk sakkyndige hadde tynt grunnlag for å gi retten sine vurderinger, men konkluderte med at de antar at tiltalte var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet. Rettens påfølgende konklusjon var avgjørende for at han kunne dømmes for drapet.

Lagmannsrettens dom, og da dommen som falt i Nord-Gudbrandsdal tingrett i juli i fjor, er blant de strengeste som er ilagt en så ung person i Norge.

- Det er en svært alvorlig straffbar handling, som må straffes strengt, heter det i dommen.

Det poengteres at tiltalte hadde planlagt drapet i lang tid og at den drepte jenta ble angrepet i sitt eget hjem. Drapet var helt umotivert.

– Lagmannsretten er enig med aktor i, slik også tingretten vurderte det, at samlet straff for drapet og den grove kroppsskaden, tatt hensyn til alle omstendigheter, ville kvalifisert for lovens strengeste straff på 21 år for en voksen lovbryter, heter det i premissene for straffeutmålingen.


Retten fikk lest opp grufulle utdrag fra tekster den tiltalte skrev før drapet

Aktor leste tirsdag fra materiale skrevet av den 18 år gamle mannen, som er tiltalt for drapet på 16-åringen fra Vinstra.Tiltalte forklarte om ønsket om å drepe - uttrykte anger for det han har gjort

Den tiltalte 18-åringen utvikla fantasier om å drepe. Etter hvert kom tanken om å ta livet av 16-åringen.


Intet formildende

Domstolen har ikke funnet noen formildende omstendigheter og legger ingen vekt på at tiltalte erkjente de faktiske forhold, ettersom han ble pågrepet umiddelbart i tilknytning til drapet, og at erkjennelsen derfor ikke har hatt betydning for oppklaringen av saken.

I dommen vektlegges det at det ligger en langvarig og konkret planlegging bak, med utgangspunkt i en unormal fascinasjon av vold.

Lagmannsretten har også idømt 18-åringen forvaring. For at dette kan skje, må det være en nærliggende fare for gjentagelse.

- Etter lagmannsrettens vurdering tilsier planleggingen, gjennomføringsevnen og de uforståelige motivene i seg selv en fare for gjentagelse av lignende handlinger, skriver lagmannsretten.

Med 13 års fengsel, uten prøveløslatelse, vil tiltalte være ferdig med soning i 2031.

- Lagmannsretten mener ut fra en samlet bevisvurdering at gjentagelsesfaren foreligger ut over løslatelsestidspunktet. Hensynet til samfunnsvernet tilsier forvaring i denne saken, skriver de i dommen.

- Det vises videre til at tiltalte planla drapet over tid, uten at noen i hans nærhet forsto hva som var i ferd med å skje. Han har lykkes i å skjule planleggingen for omverdenen, og derved hindret at noen kunne grepet inn, skriver de videre.

Den 18 år gamle mannen er også dømt til å betale oppreisning og erstatning på til sammen rundt 850.000 kroner til jentas etterlatte og naboen som ble angrepet med kniv.

Dølen har forsøkt å komme i kontakt med den tiltaltes forsvarer, uten å lykkes.