Støre tar masseuttak-saken i Frya til Stortinget

Masseuttak er så smått i gang i Fryaelva, men ikke der det virkelig monner mot storflom.

Ordfører Arne Fossmo og fylkespolitiker Erik Winther, la fram problemstillingen for AP-leder Jonas Gahr Støre.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Ringebu kommune har fått avslag på masseuttak i utløpet av elva Frya, men lenger opp i elva, fikk de plutselig fylkesmannens velsignelse til å ta ut 6 tusen kubikk med masse.