Vil ha en endelig avgjørelse: - Dette er en privatrettslig strid som hører hjemme i jordskiftretten

Stridens kjerne er Langslåvegen - adkomstvegen til hyttefeltet med 22 hyttetomter på Gålå,

Langslåvegen: Striden står mellom utbygger Gålå Eiendom og noen hytteeiere langs Langslåvegen som ligger nederst i bildet og nedenfor hyttefeltet. 

Nyheter

Kommune og utbygger mener at adkomst til til hyttene er sikret på Langslåvegen via tinglyste dokumenter. Naboer til Langslåvegen er av en annen oppfatning. De mener at veien ligger på deres eiendommer. Sør-Fron kommune godkjente fradeling av hyttetomtene og adkomstvegen i juli 2019. Fylkesmannen omgjorde kommunens vedtak i mars 2020, da etter klage fra naboene. I april anmoder Sør-Fron kommune om at Fylkesmannen omgjør vedtaket av mars 2020 som opphevet kommunens godkjennelse.